Báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024

Nội dung công khai cụ thể như sau:

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2023)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

Thông tin công khai thu chi tài chính

 

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan