Buổi chấm đồ án tốt nghiệp ngành Hội hoạ Sơn mài năm 2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học cho các sinh viên ngành Hội họa Sơn mài.

Trải qua hai lần kiểm tra tiến độ (cấp trường, cấp khoa), các đồ án tốt nghiệp đạt chất lượng để tiến đến buổi bảo vệ đồ án chính thức. Trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, sinh viên ngành Hội họa Sơn mài trình bày trước hội đồng chuyên môn nội dung cơ bản như: Sự hình thành ý tưởng sáng tác, bản vẽ hiện thực hóa ý tưởng, bố cục, màu sắc, chất liệu và kỹ thuật thể hiện, không gian bày đặt…

Sinh viên ngành Hội họa Sơn mài thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp và lắng nghe ý kiến nhận xét của hội đồng chuyên môn

Sau khi lắng nghe bài thuyết trình và nghiên cứu hồ sơ đồ án, các thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến đánh giá, phản biện về chất lượng đồ án: tạo hình, kỹ thuật, hiệu quả thẩm mỹ, kinh tế…  và chấm điểm cho các đồ án.

 Sinh viên ngành Hội họa Sơn mài thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp và lắng nghe ý kiến nhận xét của hội đồng chuyên môn

         Sinh viên ngành Hội họa Sơn mài thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp và lắng nghe ý kiến nhận xét của hội đồng chuyên môn

Hội họa Sơn mài  là một trong những ngành đào tạo danh tiếng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Danh tiếng đó được xây dựng nên bởi những yêu cầu khắt khe trong chất lượng đào tạo, sáng tác tác phẩm, thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm của thầy và trò nhà trường liên tục được triển lãm trong và ngoài nước, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền văn hoá nghệ thuật nước nhà mà đất nước tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan