Buổi đón tiếp đại diện trường Đại học Burapha (Thái Lan)

          Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vinh hạnh đón tiếp PGS. Thepsakdi Thongnopkoon và TS. Bunchoo Bunlikhitsiri đến thăm và làm việc tại trường để bước đầu tìm hiểu và thiết lập quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Khoa Mỹ thuật & Mỹ thuật Ứng dụng – Trường Đại học Burapha (Thái Lan). 

          Trong buổi làm việc, đại diện hai trường đã giới thiệu về phương hướng, chương trình đào tạo của hai cơ sở cũng như tham quan cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo: hệ thống máy móc thiết bị tin học chuyên ngành, phòng học, phòng bảo tàng… của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan