Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên thực hiện năm 2019

Theo kế hoạch tổ chức và theo Quyết định của Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chiều ngày 23 tháng 12 năm 2019, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019.

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường PGS. TS. GVCC Đặng Mai Anh – Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên thực hiện năm 2019

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên thực hiện báo cáo nghiệm thu gồm có:

  1. Đề tài: Kỹ thuật thêu linh vật trong nghệ thuật trang trí trang phục cung đình Nguyễn – Sinh viên: Hoàng Công Luận – Lớp DH16ThtE – Giảng viên hướng dẫn: ThS. GVC Vũ Chí Công.
  2. Đề tài: Ảnh hưởng của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng đến thời trang hiện đại” – Sinh viên: Phạm Thị Lợi – Lớp DH16ThtC – Giảng viên hướng dẫn: ThS. GVC Vũ Chí Công.
  3. Đề tài: Giá trị thẩm mỹ của lụa tơ tằm Việt Nam trong thiết kế thời trang giai đoạn 2000 – 2019” – Sinh viên: Nguyễn Tú Anh – Lớp DH16ThtG – Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Diễn Thanh.
  4.  Đề tài: Nghệ thuật thêu hoa lá trong trang phục cung đình thời Nguyễn” –  Sinh viên: Đỗ Thị Tình – Lớp DH16ThtE –  Giảng viên hướng dẫn: ThS. GVC Vũ Chí Công.Sinh viên Hoàng Công Luận thuyết trình đề tài nghiên cứu: “Kỹ thuật thêu linh vật trong nghệ thuật trang trí trang phục cung đình Nguyễn”

Sinh viên Phạm Thị Lợi thuyết trình đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng đến thời trang hiện đại”

Sinh viên Nguyễn Tú Anh thuyết trình đề tài nghiên cứu: “Giá trị thẩm mỹ của lụa tơ tằm Việt Nam trong thiết kế thời trang giai đoạn 2000 – 2019”

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và lắng nghe các ý kiến nhận xét, đánh giá và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng chuyên môn. Những ý kiến nhận xét và góp ý đó sẽ là cơ sở để các tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học, hoàn tất công tác nghiệm thu cuối cùng. Hội đồng đã làm việc đúng trình tự, quy định về quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động khoa học hữu ích. Quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học không chỉ giúp sinh viên nâng cao trình độ nghiên cứu, mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội để các tác giả được học tập, trao đổi học thuật với hội đồng chuyên môn nhiều kinh nghiệm. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều nhận được những đánh giá tốt về chất lượng cũng như sự nghiêm túc trong công tác nghiên cứu.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan