Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/5/2013-18/5/2023)

0
156

Kể từ khi Luật khoa học và công nghệ năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định: ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đây là một ngày quan trọng để nhìn lại những thành tựu đạt được, đồng thời khơi gợi đam mê và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học công nghệ. Trên hành trình phát triển của khoa học công nghệ tại Việt Nam, đã có nhiều thành tựu đáng kể được ghi nhận, từ những sản phẩm công nghệ đầu tiên cho đến những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền khoa học công nghệ nói chung và các ngành công nghiệp hiện đại nói riêng. Những cống hiến của các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ cần được ghi nhận và tôn vinh.

Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, khoa học công nghệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các thách thức và tạo ra những giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, cần phải nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm đưa khoa học công nghệ tại Việt Nam tiếp tục phát triển, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch.

Năm 2023 kỷ niệm 60 năm (18/5/1963 – 18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân…

Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay là: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam“; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia“; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững“.

                                                                                                    P.Quản lý khoa học