Chương trình trao đổi văn hóa quốc tế tại Thái Lan

Theo kế hoạch hoạt động đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 7 năm 2018 đến ngày 24 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác của nhà trường của thực hiện chuyến thăm và tham gia các sự kiện mỹ thuật tại các trường đào tạo Mỹ thuật của Thái Lan.

PGS.TS Đặng Mai Anh phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường dẫn đoàn công tác gồm  nhóm giảng viên và sinh viên của trường. Chuyến thăm không chỉ là cơ hội học hỏi những kinh nghiệm thực tế, những thành tựu đào tạo Mỹ thuật của nước bạn mà còn là sự ghi dấu mối quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các trường đào tạo Mỹ thuật tại Thái Lan

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan