Chuyến thăm và hợp tác với Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào

Từ ngày 23 tháng 4 năm 2018 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018, Đoàn đại biểu Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp do PGS. TS Nguyễn Xuân Nghị – Hiệu trưởng Nhà trường và các cán bộ chủ chốt đến thăm và giảng dạy tại học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào theo biên bản hợp tác được ký kết giữa hai trường ngày 20/9/2016.Tại Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào Tiến sĩ Maysing Chanboutdy – Hiệu trưởng Học viện cùng với các thầy cô lãnh đạo Trường đã nhiệt tình tiếp đón và trực tiếp trao đổi kinh nghiệm trước mỗi buổi lên lớp cho sinh viên của Trường.

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan