Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị năm học 2022-2023

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Thanh tra Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục –  Phòng C103, tầng 1,  nhà C (Giờ hành chính)

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan