Danh sách thí sinh ĐKDT nộp hồ sơ qua bưu điện – Tuyển sinh năm 2023 (Dữ liệu cập nhật hết ngày 01/6/2023)

0
2510

Văn bản có 16 trang. Thí sinh click mũi tên bên trái để lật giở các trang trước-sau.

Mọi thắc mắc về lệ phí chuyển khoản, liên hệ cô Giang: 0969 828 158

Thắc mắc về hồ sơ, liên hệ: 0243 8512474 – 0243 5141588

DSACH TSINH BƯU ĐIỆN 2023( cập nhật 0206)