Danh sách thí sinh phải bổ sung học bạ

 

Đề nghị các bạn thí sinh có tên trong danh sách nộp bổ sung học bạ vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2022 tại địa điểm thi

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan