Dự kiến tiêu chuẩn xét cấp học bổng cho sinh viên Hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2022 – 2023

 Dự kiến tiêu chuẩn xét cấp học bổng cho sinh viên Hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2022 – 2023 như sau:

 

  Loại

 

 

Khóa

Khá Giỏi Xuất sắc Ghi chú
Điểm TBC học tập Điểm Rèn luyện Điểm TBC học tập Điểm Rèn luyện Điểm TBC học tập Điểm Rèn luyện
DH18 (2018-2023) Không xét Không xét Không xét Không xét ≥ 9.80 ≥ 90 Với Đk không nợ học phần (bao gồm cả học phần GDTC)
DH19 (2019-2024) Không xét Không xét ≥ 8.13 ≥ 80 ≥ 9.00 ≥ 90
DH20 (2020-2025) Không xét Không xét ≥ 8.12 ≥ 80 ≥ 9.00 ≥ 90
DH21 (2021-2026) Không xét Không xét ≥ 8.17 ≥ 80 ≥ 9.00 ≥ 90
DH22 (2022-2027) Không xét Không xét ≥ 8.02 ≥ 80 ≥ 9.00 ≥ 90

SV có thắc mắc liên hệ CV Phạm Đỗ Quyên – Phòng Truyền thông & CTSV theo sđt: 0985.960.132

Thời hạn nhận thắc mắc trước ngày 06/11/2023./.

HB HKII 2022-2023 (BẢN IN)
SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2023-2024  

Ngày 25/11/2023, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ...