Hội nghị công tác Đảng

Thực hiện công văn số 29 – HD/ĐUK, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ngày 19/4/2022 BCH Đảng bộ nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong toàn trường; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Nhà trường đã mời đồng chí báo cáo viên Phạm Ngọc – TS. GVCC – Nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy, là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Phạm Văn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Về phía Nhà trường, có mặt đầy đủ các đông chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể đảng viên trong đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc đã trình bày trước Hội nghị những nội dung chính và một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

– Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

– Kế hoạch số 58 – KH/TU, ngày 21/01/2022 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiến quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Phạm Văn Hải – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, gửi lời cảm ơn chân thành tới đ/c báo cáo viên  Phạm Ngọc TS. GVCC – Nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đề nghị các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc đây là đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng. Việc học tập chính trị, nghị quyết không phải chỉ một lần mà là cả quá trình lâu dài . Ngoài việc học tập, nghe quán triệt trực tiếp từ báo cáo viên, các đồng chí đảng viên cần tự nghiên cứu học tập, xây dựng chương trình hành động và vận dụng vào chức trách, nhiệm vụ công tác của mình, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan