Hướng dẫn đăng ký (bản đã cập nhật) – Tuyển sinh đại học MTCN 2023

0
8507

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;

– Các đại học, học viện, trường đại học, trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học;

– Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non.

Theo Kế hoạch tuyển sinh năm ban hành kèm Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023: Từ ngày Từ ngày 03/7 đến ngày 6/7/2023 Hệ thống sẽ mở để thí sinh Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Vụ Giáo dục Đại học gửi file Hướng dẫn thí sinh (clip hướng dẫn đăng ký bản đã cập nhật) và đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học truyền thông, hướng dẫn thí sinh và lan tỏa thông tin để thí sinh biết và vào Hệ thống thực hành. Lưu ý: toàn bộ thông tin thực hành về đăng ký xét tuyển trên Hệ thống sẽ bị xóa trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển chính thức. Trân trọng thông báo./.

Download: 5. HDSD_Thi sinh DKXT-15-T6-2023