Kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023

Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi trong thời hạn 7 ngày

Nơi tiếp nhận ý kiến phản hồi: Phòng Truyền thông & Công tác sinh viên (Tầng 1 nhà C)

Số điện thoại: 024 38562704 (liên hệ giờ hành chính)

Kết quả ĐRL up Fanpage
SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan