Kết quả điểm thi tuyển sinh và nhận phúc khảo hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2023-Khoá 24. Đợt 2

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2023-2024  

Ngày 25/11/2023, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ...