Lễ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sỹ khóa 20 & 21

0
507

Theo kế hoạch học tập và Quyết định số 572/QĐ-MTCN của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp , từ ngày 23/8/2022 đến ngày 25/8/2022, Nhà trường tổ chức chấm tốt nghiệp hệ đào tạo trình độ thạc sỹ khóa 20 và 21 chuyên ngành Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng.

TS Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sỹ khóa 20 & 21

Tham gia hội đồng đánh giá Luận văn và Đồ án tốt nghiệp gồm các Phó giáo sư, Tiến sỹ và sự tham dự của Giảng viên hướng dẫn thuộc 2 chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng. Trước khi bước đến buổi chấm tốt nghiệp, luận văn và đồ án của các học viên đã được đã được các hội đồng chuyên môn duyệt đề cương, kiểm tra tiến độ nhằm đánh giá chất lượng luận văn, đồ án ở các giai đoạn cụ thể theo đúng quy trình, quy định cũng như đưa ra những nhận xét, lời khuyên làm cơ sở cho học viên tham khảo, hoàn thiện luận văn, đồ án tốt nghiệp của mình với chất lượng tốt nhất.

Học viên thuyết trình luận văn tốt nghiệp

 Tại buổi chấm tốt nghiệp, các học viên thuyết trình súc tích trước hội đồng chuyên môn nội dung luận văn và đồ án: Lịch sử nghiên cứu đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đề tài, nội dung cơ bản trong các chương của luận văn…(đối với cả hai chuyên ngành); kết quả nghiên cứu trong luận văn được ứng dụng trong đồ án thiết kế, ý tưởng thực hiện đồ án, bố cục, màu sắc, hiệu quả thẩm mỹ, hiệu quả thực tiễn… của đồ án (đối với chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng).

Học viên thuyết trình luận văn, đồ án tốt nghiệp và lắng nghe các ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn

Luận văn và đồ án tốt nghiệp là thành quả lao động, học tập nghiêm túc của mỗi học viên dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Hội đồng chuyên môn đánh giá cao tính thực tiễn trong các nội dung đã nghiên cứu của luận văn và đồ án tốt nghiệp. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra những nhận xét, chỉ ra những nhược điểm trong một số nội dung nghiên cứu, ý tưởng thiết kế  để học viên khắc phục và hoàn thiện hơn khi nộp lưu chiểu.