Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHMTCN với Công Ty CPTK và SX gốm sứ Bát Tràng và Hội gốm sứ Bát Tràng.

Chiều ngày 20/10/2016  đã diễn ra buổi thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ bát tràng và Hội gốm sứ Bát tràng thành phố Hà Nội.

   Về phía Trường Đại học Mỹ thuật có nghiệp, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị – Hiệu trưởng Nhà trường, ThS Khúc Văn Thông – Phó Hiệu trưởng; cùng các Trưởng, phó các đơn vị trong Trường. Về phía Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát tràng có sự hiện diện của ông Lê Đức Trọng – Giám đốc công ty cùng các cán bộ chủ chốt công ty. Về phía Hội gốm sứ Bát tràng thành phố Hà Nội có sự hiện diện của ông Lê Văn Phổ – Chủ tịch hội gốm sứ Bát tràng.

Đại diện ba đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ bát tràng, Hội gốm sứ Bát tràng thành phố Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác

     Thỏa thuận hợp tác được tạo lập với mục đích: xây dựng mô hình hợp tác, phối hợp trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, những thế mạnh của ba bên về chuyên môn, công nghệ, cơ sở vật chất, v.v…, vì mục đích phát triển bền vững của ba bên và đóng góp hữu hiệu cho xã hội, cho cộng đồng.

 Thành viên ba đơn vị: trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ bát tràng, Hội gốm sứ Bát tràng thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký thỏa thuận hợp tác

      Ba bên đã thống nhất 3 nội dung hợp tác chính:

      – Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo mỹ thuật công nghiệp, thiết kế sản phẩm.

     – Định kỳ gặp mặt, giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, mở rộng quan hệ hợp tác giữa ba bên và với các đối tác khác, vì lợi ích chung.

     – Cử các cán bộ, chuyên gia giỏi tham gia hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, phản biện, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thiết kế sản phẩm, chuyển giao công nghệ của mỗi bên.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan