Mời tham gia viết Nội san Mỹ thuật Công Nghiệp số 1.2016

Kính mời: Các cán bộ, giảng viên và các tác giả tham gia viết bài cho Nội san của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp số 1.2016.

               Năm 2016, là một năm được Nhà trường xác định là năm có nhiều sự thay đổi cả về nội dung và hình thức của trang Nội san bao gồm: Chất lượng bài viết, hình ảnh minh họa cũng như nội dung biên tập… Những nội dung được đăng trong trang Nội san thay đổi hứa hẹn đem lại chất lượng và sự hấp dẫn cho người xem, đồng thời quảng bá hình ảnh và các hoạt động nghiên cứu của Trường tới các đọc giả trong và ngoài trường.

               Mời các cán bộ, giảng viên tham gia viết bài và gửi về Phòng Quản lý khoa học để chúng tôi có thời gian biên tập, xuất bản đúng thời gian quy định.

                Rất mong được sự cộng tác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

            

Số: …02 ../TB-MTCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  4  tháng 1  năm 2015

                                                                                                            

ĐỀ CƯƠNG  NỘI SAN  MTCN SỐ 1.2016

          Mừng Đảng – Mừng xuân Bính Thân

     

Kính gửi:  –  Đảng Uỷ, Ban Giám hiệu

                           – Các khoa, phòng ban, xưởng, trung tâm, các cộng tác viên

  Mục I: Chính trị – Xã hội – Đoàn thể

 1. Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) thực hiện cuộc vận động

    “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 1. Đại hội công nhân viên chức nhiệm kỳ 2015. Đại hội Đảng bộ các cơ sở.
 2. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11
 3. Đồng chí Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng về thăm Trường và dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 4. Vai trò của cán bộ, giảng viên trong sự nghiệp xây dựng Nhà trường, những đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
 5. Hoạt động thể dục thể thao của Nhà trường.
 6. Hoạt động của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Ban Thanh tra  nhân dân.
 7. Tản mạn đầu xuân Bính Thân

   Mục II: Đào tạo – NCKH  

 1. Công tác đào tạo năm học 2015 – 2016 (Tập trung công tác hướng dẫn sinh viên thực tập và chuẩn bị đồ án tốt nghiệp năm 2016). Kết quả thực tập ở các khoa.
 2. Quá trình xây dựng, nghiệm thu giáo trình giáo án các chuyên ngành đào tạo MTCN.
 3. Bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ MTCN 12 – 2016.
 4. Các vấn đề nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 5. Kế hoạch đào tạo và phục vụ đào tạo của các đơn vị.

   Mục III:  Học thuật      

    Bài viết về chuyên môn, nghiên cứu, học thuật của cán bộ, giảng viên và học viên, cộng  tác viên.

   Mục IV: Tác giả, tác phẩm MTCN

    Giới thiệu các họa sĩ MTCN với các tác phẩm MTCN tiêu biểu; Các tác phẩm mới.

   Mục V: MTCN & Đời sống 

 1. Hình ảnh hoạt động, công trình, tác phẩm, giải thưởng của cựu sinh viên, giảng viên Nhà trường.
 2. Những thành tựu, công nghệ mới, dịch thuật về MTƯD trong và ngoài nước.
 3. Triển lãm chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11.

* Kính đề nghị các khoa, phòng ban, xưởng, trung tâm và các tác giả gửi bài ảnh về phòng

 Quản lý Khoa học (đồng chí Dũng nhận) hoặc email về địa chỉ:  pqlkhmtcn@yahoo.com

Hạn cuối nhận bài đến hết ngày 22/1/2016 (Thứ 6)

Phát hành ngày 1/2/2016 ( tức 23 tháng chạp)

  Đề cương gửi thay cho giấy mời. Mong đươc sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả.

Nơi nhận:

– Các đơn vị trong trường (để t/h)

– Lưu: VT, QLKH, THTT

          

                 HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

                         (đã ký)

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Lấy ý kiến góp ý dự thảo chiến lược phát triển trường ĐH MTCN giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển, Ban soạn thảo đã...

Hội thảo: “Đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong kỷ nguyên kỹ thuật số – Thách thức và cơ hội”

Ngày 23/2/2024, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) tổ chức chương...