Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên thực hiện năm 2019

Theo kế hoạch tổ chức và theo Quyết định của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ngày 24/12/2019, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập 06 Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của 06 cán bộ, giảng viên năm 2019. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Nhà trường, thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, giảng viên hiện đang công tác tại trường. Danh sách 06 đề tài nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viênthực hiện báo cáo nghiệm thu năm 2019 gồm có:

  1. Đề tài: Hiệu quả thẩm mỹ của chất liệu sơn ta trong tranh trang trí – ThS Nguyễn Văn Bình – Q TP Thanh tra, Khảo thí & ĐBCLGD
  2. Đề tài: Ứng dụng men trong đào tạo chuyên ngành Gốm tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – ThS Phan Thanh Sơn – GV chuyên ngành TK Gốm, Khoa Mỹ thuật Truyền thống.

Đề tài: Chất liệu ngọc trai trong thiết kế trang sức – ThS Nguyễn Hương Ly GV chuyên ngành TK Trang sức, Khoa Mỹ thuật Truyền thống.

  1. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tự đánh giá kỹ năng thực hành môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – ThS Bùi Duy Hiếu – GV bộ môn GDTC, Khoa Khoa học Cơ bản
  2. Đề tài: Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – ThS Vương Văn Hiên – Chủ tịch Hội SV, CV Phòng Tổ chức Hành chính.
  3. Đề tài: Vai trò môn Cơ sở tạo hình khối trong đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hiện nay – ThS Nguyễn Việt Hà – GV Khoa Mỹ thuật Cơ sở.Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường PGS. TS. GVCC Đặng Mai Anh – Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên thực hiện năm 2019

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và trả lời các câu hỏi do các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Với từng đề tài là những hoạt động chuyên môn của từng lĩnh vực mang lại những hữu ích cho từng công việc phục vụ, giảng dạy trong Nhà trường. Trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo NCKH nộp lưu chiểu, hoàn tất công tác nghiệm thu.

ThS Nguyễn Văn Bình – Q TP. Phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCLGD thuyết trình đề tài nghiên cứu: Hiệu quả thẩm mỹ của chất liệu sơn ta trong tranh trang trí

ThS Phan Thanh Sơn – GV chuyên ngành TK Gốm, Khoa Mỹ thuật Truyền thống thuyết trình đề tài nghiên cứu: Ứng dụng men trong đào tạo chuyên ngành Gốm tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

ThS Nguyễn Hương Ly – GV chuyên ngành TK Trang sức, Khoa Mỹ thuật Truyền thống thuyết trình đề tài nghiên cứu: Chất liệu ngọc trai trong thiết kế trang sức

ThS Bùi Duy Hiếu – GV bộ môn GDTC, Khoa Khoa học Cơ bản thuyết trình đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tự đánh giá kỹ năng thực hành môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

 ThS Vương Văn Hiên – Chủ tịch Hội SV, CV Phòng Tổ chức Hành chính thuyết trình đề tài nghiên cứu: Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp

ThS Nguyễn Việt Hà – GV Khoa Mỹ thuật Cơ sởthuyết trình đề tài nghiên cứu: Vai trò môn Cơ sở tạo hình khối trong đào tạo tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hiện nay.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động khoa học hữu ích,là cơ hội để các tác giả tiếp tục nâng cao kiến thức nghiên cứu cũng như củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều nhận được những đánh giá tốt về chất lượng, sự nghiêm túc và chuyên tâm trong công tác nghiên cứu.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan