Cấp học bổng cho SV hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Ghi chú: SV có vướng mắc về số tài khoản nhận học bổng liên hệ thầy Trung (P. Kế hoạch Tài vụ) theo sđt 091 6907096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan