Sáng tác mẫu phù hiệu tỉnh Thanh Hóa

 Thể Lệ Cuộc Thi

Sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu”

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là thể lệ cuộc thi:

– Nhằm lựa chọn được mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” làm phù hiệu trao tặng cho những cá nhân có những đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực (theo quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định tặng danh hiệu Vì sự phát triển Thanh Hóa) góp phần to lớn vào sự phát triển tỉnh Thanh Hóa.

– Nhằm lựa chọn được mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và huy hiệu “Công dân gương mẫu” làm huy hiệu và biểu trưng của tỉnh Thanh Hóa trao tặng, ghi nhận các cá nhân gương mẫu tiêu biểu, các tập thể kiểu mẫu tiêu biểu thực hiện tốt theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa.

1.Thời gian tổ chức cuộc thi

– Thời gian phát động cuộc thi: ngày 12/9/2016.

– Thời gian nhận tác phẩm (tính theo dấu bưu điện): ngày 01/10/2016 đến 25/10/2016.

– Thời gian tổng kết và công bố kết quả: Dự kiến 20/11/2016.

 1. Đối tượng tham gia

Mọi tổ chức và công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên chuyên ngành thiết kế biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo (thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi).

 1. Yêu cầu đối với tác phẩm
 2. Kết cấu mẫu phù hiệu, biểu trưng, huy hiệu.

– Với mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”: thiết kế kiểu dáng theo các quy định về sáng tác phù hiệu, nội dung bên trong phù hiệu có dòng chữ “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN THANH HÓA”

– Với mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu”: Nội dung thiết kế bên trong thân biểu trưng phải thể hiện dòng chữ “TẬP THỂ KIỂU MẪU TỈNH THANH HÓA”

– Với mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu”: Nội dung thiết kế bên trong thân huy hiệu phải thể hiện dòng chữ: “CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU TỈNH THANH HÓA”;Kết cấu mẫu huy hiệu theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

 1. Nội dung:

* Đối với mẫu phù hiệu

– Mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” phải thể hiện rõ nội dung: biểu dương, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các cá nhân trên các lĩnh vực, góp phần to lớn vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

– Mẫu phù hiệu phải thể hiện rõ: hình ảnh đặc trưng mang tính đại diện là biểu tượng của tỉnh Thanh Hóa, có tính ấn tượng cao, đồng thời dễ nhớ, dễ nhận biết.

– Sử dụng hài hòa màu sắc.

– Đảm bảo tính đa ứng dụng, thuận lợi cho phóng to, thu nhỏ, đắp nổi làm phù hiệu.

* Đối với mẫu biểu trưng, huy hiệu

– Mẫu biểu trưng, mẫu huy hiệu phải thể hiện rõ nội dung: biểu dương, tôn vinh, ghi nhận những công dân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu trong việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở nên tỉnh kiểu mẫu.

– Mẫu biểu trưng, mẫu huy hiệu phải thể hiện rõ nét đặc trưng về lịch sử văn hóa của tỉnh Thanh Hóa, có tính ấn tượng cao, dễ nhớ, dễ nhận biết.

– Sử dụng hài hòa màu sắc;

– Đảm bảo tính đa ứng dụng, thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi làm biểu trưng, huy hiệu.

 1. Về chất liệu làm phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu: Đồng, hợp kim, mạ vàng thật…
 2. Quy định về tác phẩm dự thi

– Các tác phẩm dự thi là những sáng tác mới, chưa sử dụng tham gia dự thi bất cứ cuộc thi nào.

– Không trùng lặp với các phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu của các tỉnh thành phố và các cơ quan, ban, ngành trong cả nước.

– Mẫu phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu dự thi được thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm), có chiều rộng là 15 cm, thiết kế màu (đặt giữa trang giấy); Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn, có chiều rộng 3cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4); mã số tự chọn của tác giả được đánh ở góc dưới bên phải, gồm 05 ký tự do tác giả tự chọn (mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký và phong bì thư lớn gửi về BTC).

– Tác phẩm dự thi không gấp, không cuộn tròn, không ép plastic;

– Bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng cô đọng, súc tích trên một trang giấy A4. Thuyết minh cần làm rõ về ý tưởng bao gồm những thông tin toàn diện về ý nghĩa, cấu trúc, màu sắc, kích thước, font chữ, chất liệu… (không ghi tên tác giả, chỉ ghi mã số phương án thiết kế trùng với mã số ghi trong bản đăng ký dự thi).

 1. Số lượng bài dự thi:

Không hạn chế, mỗi tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng.

 1. Hồ sơ dự thi gồm có:

– Mẫu sáng tác phù hiệu hoặc mẫu sáng tác biểu trưng hoặc mẫu sáng tác huy hiệu dự thi hoặc cả 03 mẫu phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu dự thi.

– Bản thuyết minh, mô tả ý tưởng;

– 01 bì thư nhỏ (có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

– 01 phiếu đăng ký dự thi được đóng trong phong bì nhỏ, dán kín (Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu của BTC cuộc thi sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng”Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu“Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa. Tác phẩm được đóng kín vào 01 phong bì lớn, khổ 32cm x 42cm và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

 1. Địa điểm nhận tác phẩm:

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi

“Sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng“Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa”

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Địa chỉ: số 101 Nguyễn Trãi, Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

Gmail: thuyminhvh@gmail.com, Điện thoại: 037 666 0030 – 0976998585.

 1. Trách nhiệm của tác giả tham gia cuộc thi

8.1. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi xem như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi.

8.2. Tác giả dự thi có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Thể lệ này và phải đảm bảo một số nội dung như sau:

– Tác phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

–  Tác phẩm dự thi được sáng tác mới, chưa tham dự bất cứ cuộc thi nào do Việt Nam hay Quốc tế tổ chức; không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh mẫu nào khác trong và ngoài nước; Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước;

– Tác giả đạt giải cuộc thi không được sử dụng tác phẩm đã được chọn làmphù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, biểu trưng“Tập thể kiểu mẫu” và huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa;

– Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

– Tác giả có tác phẩm được chọn có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa phương án thiết kế được chọn theo ý kiến của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai sản xuất.

8.3. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào; Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức không đúng quy định được xem là không hợp lệ, Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi;

8.4. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi;

8.5. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

8.6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.

 1. Cơ cấu giải thưởng

9.1. Mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

– 01 giải nhất trị giá 50.000.000đ kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải nhì  trị giá 30.000.000đ kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải ba trị giá 20.000.000đ kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 02 giải khuyến khích trị giá 10.000.000đ/giải kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

9.2. Mẫu biểu trưng“Tập thể kiểu mẫu” tỉnh Thanh Hóa

– 01 giải nhất trị giá 50.000.000đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải nhì trị giá 30.000.000đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải ba trị giá 20.000.000đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 02 giải khuyến khích trị giá 10.000.000đ/giải; kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

9.3. Mẫu huy hiệu“Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa

– 01 giải nhất trị giá 50.000.000đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải nhì  trị giá 30.000.000 đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 01 giải ba trị giá 20.000.000 đ; kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

– 02 giải khuyến khích trị giá 10.000.000đ/giải; kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Các tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, Ban tổ chức cuộc thi báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn để làm phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa chính thức.

 1. Hội đồng giám khảo

– Hội đồng giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, dự kiến gồm đại diện: Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Nghệ thuật ngành Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa.

– Hội đồng giám khảo làm việc trung thực, công tâm và đánh giá xét chọn các tác phẩm dự thi một cách khách quan, chuyên nghiệp;

– Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc: thảo luận tập thể các tác phẩm dự thi, sau đó từng thành viên Hội đồng Nghệ thuật xét chọn và bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm dự thi theo đúng thang điểm đã được ban hành;

 1. Hình thức xét chọn

– Vòng 1: Hội đồng giám khảo xét chọn 15 mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, 15 mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và 15 mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa

Mẫu phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu được xét chọn vòng 1, sẽ được BTC tổ chức trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ và Quảng cáo tỉnh để xin ý kiến của nhân dân và các nhà chuyên môn.

– Vòng 2: Hội đồng giám khảo chấm và chọn 05 mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, 05 mẫu biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và 05 mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa để trao giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích (cơ cấu giải theo thứ tự thang điểm từ cao xuống thấp).

Các tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích của cả 03 loại mẫu phù hiệu, mẫu biểu trưng và mẫu huy hiệu sẽ được Ban tổ chức báo cáo với Ban Thường vụTỉnh ủy,Thường trực UBND tỉnh xem xét, lựa chọn để làm mẫuphù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, mẫu biểu trưng“Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa chính thức.

 1. Bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với mẫu phù hiệu, mẫu biểu trưng, và mẫu huy hiệu.

– Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm phù hiệu, biểu trưng và huy hiệu đạt giải.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ huỷ bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả đối với phương án sáng tác.

– Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu” và huy hiệu “Công dân gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa chính thức.

 1. Thông tin về cuộc thi

Mọi thông tin có liên quan đến Cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Văn hóa &Đời sống; Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; trên trang web: svhttdl.thanhhoa.gov.vn  hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong các tổ chức/cá nhân, các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền hình trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, nhân rộng thông tin và tham gia cuộc thi sáng tác mẫu phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”,mẫu biểu trưng“Tập thể kiểu mẫu” và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu”tỉnh Thanh Hóa”.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan