Sinh viên điêu khắc bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2022

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học cho các sinh viên ngành Điêu khắc. Là một trong những ngành đào tạo danh tiếng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ngành Điêu khắc luôn có những yêu cầu khắt khe trong chất lượng tác phẩm và đòi hỏi sự nỗ lực học tập, nghiên cứu không ngừng.

Sinh viên ngành Điêu khắc  thuyết trình đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp được sinh viên lựa chọn và thực hiện theo sở thích, ý tưởng và thế mạnh của mỗi cá nhân. Cùng với sự hướng dẫn của các giảng viên, các sinh viên đã nỗ lực hoàn thiện đồ án đúng tiến độ và chất lượng. Để đến được buổi bảo vệ đồ án chính thức lần này, đồ án tốt nghiệp của sinh viên Điêu khắc cũng trải qua hai lần duyệt tiến độ cấp Khoa và cấp Trường.

Sinh viên ngành Điêu khắc  lắng nghe ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn

Trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, sinh viên ngành Điêu khắc trình bày trước hội đồng chuyên môn nội dung cơ bản như: Sự hình thành ý tưởng sáng tác, bản vẽ hiện thực hóa ý tưởng, yếu tố kỹ thuật, chất liệu thể hiện, không gian bày đặt… Sau khi lắng nghe bài thuyết trình và nghiên cứu hồ sơ đồ án, các thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến đánh giá, phản biện về chất lượng đồ án: tạo hình, kỹ thuật, hiệu quả thẩm mỹ, kinh tế…  và chấm điểm cho các đồ án.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan