Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

Từ ngày Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 các Sở giáo dục và đào tạo sẽ cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản ĐKXT trên Hệ thống (thí sinh tự do). Hiện chức năng tạo tài khoản trên Hệ thống đã mở, đề nghị các bạn thí sinh thực hiện đăng ký tài khoản đúng hướng dẫn, đặc biệt các thí sinh tự do phải tạo tài khoản và đăng ký xét tuyển trên Hệ thống xét tuyển chung trong thời gian quy định.

Văn bản gồm 14 trang. Vui lòng click vào mũi tên bên trái để xem các trang trước-sau

5. HDSD_Thi sinh DKXT-15-T6-2023
SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan