Thông báo tham gia viết bài hội thảo

0
214

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam mời các cơ sở giáo dục đại học tham gia viết bài tham dự Hội thảo thường niên về Khoa học giáo dục năm 2023 với chủ đề: “Phương pháp giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực người học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Kính mời các thầy/cô giáo và các cá nhân quan tâm tham gia viết bài. Một số mốc thời gian của Hội thảo: – Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 (được gia hạn); – Thời gian tổ chức: Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 Chi tiết vui lòng xem trên website của Viện KHGDVN: http://vnies.edu.vn/ và file Thông báo đính kèm.