Thực hiện công tác giám sát vệ sinh y tế học đường, phòng chống dịch bệnh

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành “Quy định tạm thời Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Coviod-19”; Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 qui định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 50/KHLT/YT-ĐUK ngày 18/02/2022 về việc phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và tiêm vácxin phòng Covid-19 khi sinh viên quay trở lại các trường học trực tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 699/SYT-NVY ngày 10/02/2022 về việc tăng cường  phối hợp với các cơ sở đào tạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trực tiếp tại trường; Công văn số 473/KSBT-SKMT&YTTH ngày 16/3/2022 về việc giám sát công tác công tác vệ sinh y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Ngày 05/4/2022 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tiếp đoàn kiểm tra công tác giám sát vệ sinh y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học của Sở Y tế Hà Nội, đoàn kiểm tra gồm: ThS. Vũ Kiên Trung – Phó Trưởng khoa SKMT- YTTH làm Trưởng đoàn, bác sĩ Trần Hòa Bắc đại diện Trung tâm y tế quận Đống Đa cùng các đồng chí đại diện Trung tâm Y tế Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Đống Đa.

Làm việc với đoàn công tác, đại diện Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp PGS.TS Đặng Mai Anh – Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Nhà trường cùng các đ/c Trưởng các đơn vị, Y tế Nhà trường. Đ/c Đặng Mai Anh báo cáo thông tin về đặc điểm chung của Nhà trường; Công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp; Công tác chỉ đạo, điều hành phòng bệnh Covid-19 khi sinh viên đi học trực tiếp; Các biện pháp phòng chống dịch Nhà trường đã triển khai; Công tác vệ sinh học đường, môi trường, vệ sinh chất lượng nước; Công tác y tế và quản lý sức khỏe của học viên, sinh viên…

Trong buối làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực địa các khu giảng đường nhà A,B, thư viện, lớp học khu xưởng… kiểm tra khu ký túc xá sinh viên, khu cách ly các đối tượng nhiễm Fo, kiểm tra phòng y tế, cấp phát thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu, sổ khám sức khỏe…

Theo ghi nhận tại kiểm tra thực tế đoàn công tác đã đánh giá cao về việc thực hiện công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh và công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt đánh giá cao việc cơ sở vật chất được nâng cấp sạch đẹp khu lớp học của Nhà trường. Để tiếp tục duy trì tốt công tác này, đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì tốt công tác này và thực hiện một số kiến nghị sau: Thực hiện tốt thông tư số 33/2021/TT – BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về qui định công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường chế độ vệ sinh tại các khu giảng đường, khu nhà xưởng thực hành, khu vệ sinh công cộng…; Tăng cường công tác tuyên truyền sinh viên trong khu vực KTX giữ gìn khu nội trú gọn gàng, chủ động phòng chống dịch bệnh…; Giám sát thu gom phế liệu, dụng cụ chứa nước phòng chống dịch sốt xuất huyết…; sẵn sàng đủ cơ số thuốc, trang thiết bị hóa chất phòng dịch, xây dựng phương án phòng chống dịch; Thường xuyên giám sát sức khỏe sinh viên nhằm phát hiện các ca bệnh nghi ngờ, duy trì, phối hợp với chính quyền, y tế địa phương trong công tác phòng dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan