Tổ chức chương trình tập huấn: “Phương pháp giảng dạy mới & ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giảng viên”

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2023-2024  

Ngày 25/11/2023, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ...