Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng kỷ niệm 75 năm thành lập trường ĐH MTCN