Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với chương trình ” Tình nguyện mùa đông 2017″

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, trong  2 ngày 16 -17/12/2017, Ban Chấp Hành Đoàn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiêp với nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Tình nguyện mùa đông 2017”  tại huyện Mường Ảng  – Tỉnh Điện Biên.

 

 

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan