Thông báo : Triển khai học “Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa” năm học 2021-2022

0
103
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 PHÒNG CHÍNH TRỊ & CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc: Triển khai học “Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên

đầu khóa” năm học 2021-2022

 

          Theo kế hoạch của Nhà trường, “Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021 bằng hình thức học trực tuyến.

          Do đó, Nhà trường yêu cầu tất cả các bạn sinh viên năm nhất khóa DH21 (2021-2026) vào nhóm lớp Zalo theo từng địa chỉ link dưới đây để Nhà trường triển khai việc học “Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa” năm học 2021-2022 được thành công. Sinh viên sẽ nhận đường link đăng nhập các ca học theo thời khóa biểu trong nhóm zalo của từng lớp.

          Link nhóm lớp DH21A1: https://zalo.me/g/oceooq026

          Link nhóm lớp DH21A2: https://zalo.me/g/bjsaby540

          Link nhóm lớp DH21A3: https://zalo.me/g/uabynp471

          Link nhóm lớp DH21A4: https://zalo.me/g/akuhcd862

          Link nhóm lớp DH21A5: https://zalo.me/g/yrhzbk878

          Link nhóm lớp DH21A6: https://zalo.me/g/gptukp352

          Link nhóm lớp DH21A7: https://zalo.me/g/rajhru071

          Link nhóm lớp DH21A8: https://zalo.me/g/bamksx053

Sinh viên có thắc mắc liên hệ:

–  Đối với các lớp từ: DH21A1 đến DH21A4: CV Phạm Đỗ Quyên, sđt: 0985960132

– Đối với các lớp từ: DH21A5 đến DH21A8: CV Trần Thị Hồng Hạnh, sđt: 0382061573

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here