Tra cứu điểm thi năng khiếu và đăng ký nguyện vọng trên trang web của Bộ GD&ĐT

Thông báo tra cứu điểm

Link truy cập: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/DanhSachNguyenVongArea/DanhSachNguyenVong/Index?foce=true

Hướng dẫn đăng ký (bản đã cập nhật) – Tuyển sinh đại học MTCN 2023

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan